De app 75 wilde planten bevat:


Voor beginners, voor jong en oud de 75 meest algemene soorten wilde planten die in Nederland voorkomen (verwijzing naar de lijst), gerangschikt naar maand en kleur.

Voor kenners de gehele composietenfamilie (75 en meer). De composietenfamilie geeft veel problemen met het determineren daar er veel composieten op elkaar lijken zoals de Havikskruiden, de Tandzaden, de Jacobskruiden, de Distels, de Centaurea’s, de Kamille’s, de Biggenkruiden, de Leeuwetanden, de Morgensterren, de Fijnstralen, de Viltkruiden en de Streepzaden.

De composietenfamilie wordt ondersteund door meer dan 2000 detailfoto’s.

De 75 wilde planten die uitgebreid aan bod komen, zijn:

Veldzuring
Ridderzuring
Gewone hoornbloem
Vogelmuur
Grijskruid
Echte koekoeksbloem
Dagkoekoeksbloem
Zeepkruid
Dotterbloem
Speenkruid
Scherpe boterbloem
Kruipende boterbloem
Klaproos
Look-zonder-look
Pinksterbloem
Herderstasje
Moerasspirea
Braam
Brem

Vogelwikke
Rode klaver
Witte klaver
Hazepootje
Gewone rolklaver
Gewone reigersbek
Reuzebalsemien
Klein springzaad
Groot kaasjeskruid
St-Janskruid
Gewone kattenstaart
Grote teunisbloem
Wilgeroosje
Harig wilgeroosje
Fluitekruid
Wilde peen
Pastinaak
Gewone dopheide
Struikheide

Haagwinde
Slangekruid
Smeerwortel
Vergeet-mij-nietje
Hennepnetel
Witte dovenetel
Paarse dovenetel
Hondsdraf
Watermunt
Bitterzoet
Vlasbekje
Gewone ereprijs
Grote weegbree
Smalle weegbree
Echte valeriaan
Koninginnekruid
Madeliefje
Knopkruid
Kamille

Duizendblad
Boerenwormkruid
Margriet
Jacobskruiskruid
Knoopkruid
Grote klit
Akkerdistel
Korenbloem
Wilde cichorei
Gewoon biggekruid
Paardenbloem
Groot hoefblad
Gele lis
Riet
Waterlelie
Grote lisdodde

De composietenfamilie is in 6 groepen verdeeld: